• Sjötransporter stenkistor

                                                                                                                             

Hamn & skärgårdsservice

Trossföring, sjötransporter, bogseringsuppdrag, utläggning av flytbryggor och bojvikter m.m.

Bryggarbeten

Byggnationer och renoveringar av stenkistor, bryggor, båthus,
fritidshus och altaner m.m.

Dykarbeten

Bottenundersökningar, utläggning av ledningar m.m.

Tält & bygghallar

Försäljning, uthyrning och montering m.m.